Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Het gebruik van de website van www.devochtexpert.be (de "Website") is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan De Vocht Expert bvba, met maatschappelijke zetel te Waterloostraat 15/17, 2200 Herentals (hierna: "Wij" of de "Onderneming").

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
COOKIES

De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen.

Hieronder volgt een lijst van de cookies die op deze website gebruikt worden. Als u het gebruik van cookies niet toestaat, zullen sommige functies en pagina's niet werken zoals verwacht. Deze website heeft geen controle over de verspreiding van eventuele cookies van derden.

  1. Directe cookies: worden gemaakt of verzonden door deze website tijdens uw bezoek.
  2. Indirecte cookies: worden gemaakt of verzonden door een derde partij tijdens uw bezoek aan een webpagina (vb cookies van Google, Twitter en Facebook).
  3. Functionele cookies: waken over de correcte werking van de website (vb. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies behoren ook tot de directe cookies.
  4. Comfortcookies: worden op de website geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden of om algemene gebruiksprofielen te maken. Comfortcookies dragen bij tot het surfen comfortabeler, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken. Dit soort cookies kunnen zowel directe- als indirecte cookies zijn. Cookies voor statistische doeleinden registreren de geraadpleegde pagina's van de website (vb. Google Analytics); Cookies voor sociale media zorgen ervoor dat de inhoud van de bezochte website gedeeld kan worden op sociale netwerken als Twitter, Facebook, Google+ ...
  5. Permanente cookies: blijven op de harde schijf voor een lange, vooraf gedefinieerde periode of tot u ze verwijdert. Ze worden geactiveerd telkens u de website bezoekt die u de cookie bezorgde. Dit geldt vooral voor cookies afkomstig van sociale media. Permanente cookies zijn meestal comfortcookies.
  6. Sessiecookies of tijdelijke cookies: zij maken de surfervaring van een surfsessie makkelijker. Deze begint wanneer u de browser opent en eindigt wanneer u het browserscherm weer sluit. Zodra u de browser sluit, verdwijnen alle sessiecookies. Sessiecookies zijn over het algemeen functioneel.

Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

BELGISCH RECHT

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.