Ga naar inhoud
Bel 0479 47 31 06

Referentie insijpelend vocht, doorslaand vocht en condensvocht Geel

Carina Mertens - Geel

Zandstralen van keldermuren en plaatsen kelderventilatie tegen condensatie

Zandstralen van keldermuren en plaatsen kelderventilatie tegen condensatie

Injecteren binnenmuur tegen optrekkend vocht en plaatsen decentraal D-ventilatieunit met warmteterugwinning

Injecteren binnenmuur tegen optrekkend vocht en plaatsen decentraal D-ventilatieunit met warmteterugwinning

Waterdicht bepleisteren van terrasmuren tegen insijpelend vocht en doorslaand vocht

Voor een definitieve vochtbestrijding neemt u best contact met De Vocht Expert.

 

 

 

Behandeling opstijgend vocht - Ventilatiewerken - Kelderdichting

Vraag uw gratis analyse Ik ben mee