Ga naar inhoud
Bel 0479 47 31 06

Vochtige woning

Schimmelvorming in vochtige woning

Naast het feit dat een vochtige woning geen fijne plek is om in te vertoeven, dus het woongenot in belangrijke mate beperkt, kan ook de gezondheid nadelig beïnvloed worden. Om het probleem van een vochtige woning weg te werken moet naar verschillende punten gekeken worden: de syptomen, de oorzaken en de mogelijke oplossingen.
Vochtige woningen herkent men bijvoorbeeld aan vochtplekken en/of schimmels op de muren, aan ramen en op meubels, afbladerende verf of pleisterwerken enz. Dat zijn mogelijke symptomen. De oorzaken hiervoor kunnen heel uiteenlopend zijn; het kan om opstijgend vocht of doorsijpelend vocht gaan (veroorzaakt bijvoorbeeld door lekke aan- of afvoerleidingen of de afwezigheid van een waterkering op kelderniveau bij oudere woningen, door regenwater dat de muren binnendringt, enz.). Als u met vocht in uw woning te kampen heeft, kan het nuttig zijn om een vakman te raadplegen die er alles aan zal doen om de oorzaak juist te bepalen en op basis daarvan de juiste maatregelen voor te stellen.
Heeft u zelf met een vochtige woning te maken, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Laat u door ons beraden. Wij helpen u graag verder.

Behandeling opstijgend vocht - Ventilatiewerken - Kelderdichting

Vraag uw gratis analyse Ik ben mee